Friday, 12 August 2011

HARI BUKU DAN HAK CIPTA SEDUNIA

Tanggal 23 April setiap tahun, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu melalui agensinya, iaitu UNESCO (Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB) telah mengiisytiharkan program pembacaan dan pengayaan ilmu sebagai Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia (World Books And Copyrights Day). Program ini telah bermula pada tahun 1996 dan disertai oleh lebih 100 buah negara di dunia termasuk Malaysia. Pelbagai aktiviti seperti pembacaan, promosi buku, kuiz, penulisan berkaitan buku dan hak cipta telah dilaksanakan bagi tujuan menyemai sikap suka membaca dalam kalangan generasi muda. 

OBJEKTIF HARI BUKU SEDUNIA
  1. Meningkatkan minat membaca di dalam dan di luar sekolah.
  2. Memberi pendedahan kepada murid mengenai adanya hari untuk buku dan hak cipta.
  3. Memberi peluang kepada murid untuk menjalankan aktiviti perbukuan.
  4. Mengenali lebih ramai penulis buku tempatan dan luar negara.
 
Budaya membaca perlu menjadi kebiasaan masyarakat Malaysia-Gambar hiasan
 Jadikan Bahan Penulisan Sebagai Satu Bimbingan.

No comments:

Post a Comment